O nas

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! powstało na przełomie 2019 i 2020 roku. Decyzja o jego założeniu, wizja naszej misji, celów oraz sposobów ich realizacji rodziła się przez okres dwóch lat poprzedzających start naszej inicjatywy.

Przez ten okres obserwowaliśmy potrzeby osób z zaburzeniami lękowymi oraz problemy jakie napotykają na swej drodze. Przez 2 lata prowadziliśmy prywatną grupę w serwisie Facebook skupiającą takie osoby. Przyglądaliśmy się także bardzo wielu innym grupom i społecznościom poświęconym tej tematyce. Odbyliśmy wiele rozmów bezpośrednich, grupowych a także przeprowadzaliśmy ankiety, pytając o potrzeby i trudności na jakie napotykają osoby doświadczające zaburzeń lękowych.

Z analizy obrazu jaki się wyłonił, wynikało jasno, że podstawowymi potrzebami tych osób jest uzyskanie zrozumienia oraz wsparcia emocjonalnego. Drugą kluczową potrzebą jest potrzeba edukacji i informacji o naturze zaburzeń, których doświadczają i sposobach ich leczenia. Trzecią jest konkretna pomoc i wsparcie na zasadzie motywacji do podjęcia walki o siebie, rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia i umocnienia wiary i przekonania, że stany jakich doświadczają są wyleczalne.

W związku z naturą objawów towarzyszących zaburzeniom lękowym, tj. najczęściej problemami w swobodnym poruszaniu się w przestrzeni, wykonaniem podstawowych badań lekarskich, obawami przed wizytą u lekarza psychiatry oraz podjęciem pełnej psychoterapii stacjonarnej, a także wielu błędnym wyobrażeniom i mitom towarzyszącym temu tematowi, forma wstępnej i doraźnej pomocy w formie zdalnej – telefonu wsparcia była naturalną konsekwencją i najlepszym rozwiązaniem i odpowiedzią na te potrzeby.

Nasza misja

Stowarzyszenie Animo – Odważ się Żyć! powstało, by pomóc osobom doświadczającym zaburzeń lękowych. Po pomoc mogą zgłosić się do nas osoby doświadczające uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii specyficznych, agorafobii, lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD) oraz zaburzeń lękowych będących wynikiem traumatycznych doświadczeń. Telefon zaufania skierowany jest także do osób, które nie korzystały z pomocy specjalisty i nie mają diagnozy zaburzeń lękowych, ale doświadczają stanów nasilonego lęku, którym towarzyszy obawa przed śmiercią lub utratą zmysłów, derealizacji, depersonalizacji, czy też niepokojących objawów somatycznych, które nie są wynikiem choroby somatycznej.

Obserwuj działania Stowarzyszenia Animo w social mediach:

Niniejszy projekt wsparcia psychologicznego
dla osób z niepełnosprawnościami

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne realizowane zdalnie, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością doświadczających problemów psychicznych wiążących się z lękiem.

DOFINANSOWANIE
298 370,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
298 370,00 zł

UWAGA

 

Informujemy, że projekt wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
został zakończony i nie będzie kontynuowany.

 

× Zamknij