O projekcie

Widzimy pilną potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię Covid-19, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych. Chcemy objąć pomocą psychologiczną  osoby, które na tym tle doświadczają problemów ze zdrowiem psychicznym  wiążących się z lękiem, stresem i napięciem objawiającym się pod postacią somatyczną i utrudniającym normalne funkcjonowanie. Wsparcie udzielane jest przez psychologów za pośrednictwem bezpłatnego i anonimowego telefonu wsparcia oraz poradni mailowej. Dodatkowo organizowane będą zdalne grupy wsparcia porady psychologiczne oraz terapia indywidualna.

Samotny mężczyzna w kurtce i czapce widziany od tyłu siedzi na ławce w mieście patrzą przed siebie. Aura ziomowa,

W ramach projektu prowadzimy bezpłatne wsparcie psychologiczne w formie:

  • Konsultacji telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 (w poniedziałki środy i piątki w godzinach 18- 20)
  • Porad mailowych pod adresem pomoc-(at)-psycholog-dla-ozn.pl
  • Terapii indywidualnej w formie spotkań on-line
  • Grup wsparcia (w grupach 6-10 osób) w formie spotkań on-line
  • Porady psychologiczne i doradztwo zawodowe

  Konsultacja telefoniczna pozwala udzielić osobie zainteresowanej informacji, instrukcji i wyjaśnień dot. zjawiska psychologicznego (np.: silnego lęku, ataku paniki, depresji, myśli samobójczych) a także umożliwia pokierowanie osoby w zakresie dalszych czynności związanych z ochroną zdrowia psychicznego.

  Wsparcie telefoniczne pozwala osobie dotkniętej problemem natury psychicznej łatwiej poradzić sobie z daną dolegliwością. Człowiek objęty wsparciem ma poczucie, że nie pozostaje sam ze sobą w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w zakresie radzenia sobie ze stresem a także zostanie poinformowany o konkretnych metodach radzenia sobie w kryzysie psychicznym.

  Terapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych oraz pracy nad różnorodnymi trudnościami natury psychicznej

  Grupy wsparcia prowadzone w formie spotkań video są kolejną formą pracy z osobami doświadczającymi problemów psychicznych. Daje ona możliwość wymiany doświadzeń i wsparcia w grupie osób przeżywajacych podobne trudnosci. W trakcie spotkań psycholog uczy sposobów radzenia sobie z lękiem i prowadzi psychoedukacje.

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Bezpłatne i anonimowe wsparcie psychologiczne realizowane zdalnie, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością doświadczających problemów psychicznych wiążących się z lękiem.

  DOFINANSOWANIE
  298 370,00 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  298 370,00 zł

  Jeśli chcesz wesprzeć nasz projekt skontaktuj się z nami

  Projekt wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
  finansowany ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  został zakończony.

  O jego ewentualnym wznowieniu dowiesz na tej stronie
  lub obserwując strony Stowarzyszenia Animo:
  stowarzyszenieanimo.pl
  Facebook

   

  × Zamknij